Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

Απόφαση κήρυξης απεργίας-αποχής

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ                        Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88- 7ος όροφος

Τ.Κ. 11743 – Αθήνα
Email:  osyape@otenet.gr  Website: www.osyape.gr

                                               
Αθήνα, 14-6-2016
Αριθμ. Πρωτ. _20__
                               ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ                                                                                        ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
    ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ κατά εξουσιοδότηση σχετικής απόφασης του Γενικού Συμβούλιου στην τελευταία συνεδρίασή του στις 14-6-2016, αφού έλαβε υπόψη του:

  • Την από  1/1/2016 (ημερομηνία ισχύος του Ν. 4354/2015), διαμορφωθείσα κατάσταση,  με την οποία
 καταργήθηκε κάθε διάταξη που προέβλεπε τη χορήγηση αποζημίωσης για το κύριο και βοηθητικό έργο της διενέργειας
εξετάσεων εκτός ωραρίου καθώς και των δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών,

  • Την υποστελέχωση των υπηρεσιών των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων με ότι αυτό συνεπάγεται για την 
εύρυθμη λειτουργία τους και την εκτέλεση των κυρίων αρμοδιοτήτων τους,

  • Το γεγονός ότι οι Περιφερειάρχες (και τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα) εκδίδουν αποφάσεις, 
αμφισβητούμενης νομιμότητας, συγκρότησης επιτροπών εξέτασης υποψηφίων οδηγών,

  • Το  ότι η  κυβέρνηση μέχρι και σήμερα, παρ΄ όλες τις υποσχέσεις της  για νομοθετική επίλυση του προβλήματος 
που έχει δημιουργηθεί, δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια υλοποίηση των υποσχέσεων της και τέλος

  • Τις προηγούμενες αποφάσεις τις Ομοσπονδίας που αφορούσαν την μη καταβολή αποζημίωσης στους 
εξεταστές των υποψηφίων οδηγών και σε όσους ασκούσαν βοηθητικό έργο,
Αποφάσισε την κήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ  από κάθε επιτροπή που σχετίζεται με το κύριο και βοηθητικό
έργο των εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, καθώς και από αυτό των
δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών κατά τις ημέρες και ώρες που θα προγραμματίζονται από τις αρμόδιες
Δ/νσεις Μετ/ρων και Επικ/νιων των Περιφερειών, μέχρι το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στην νομοθετική
ρύθμιση, με αναδρομική πρόβλεψη, για την υλοποίηση των εξετάσεων εκτός ωραρίου εργασίας και  την αντίστοιχη
καταβολή αποζημίωσης στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών και σε όσους ασκούν βοηθητικό έργο για την
διενέργεια των εξετάσεων.

                                                                   Για το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ
                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                             ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ
      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
κ. Σπίρτζη Χρήστο
2. Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνα
3. Περιφερειάρχες της χώρας
4. ΕΝ.Π.Ε.
5. Σύλλογοι – μέλη ΟΣΥΑΠΕ


Συγκρότηση οργάνων διοίκησης ΟΣΥΑΠΕ

Το νέο προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε και τα μέλη του νέου Δ.Σ. μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 02.06.16.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΟΣΥΑΠΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΥΑΠΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΛΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΛΟΣ ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Συγκροτηση Επιτροπης Υγειας και Ασφαλειας Εργαζομενων (Ε.Υ.Α.Ε.)


Συνάδελφοι-συναδέλφισσες.

Μετά την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Αργολίδας για το έτος 2016 σε αρμόδιο προσωπικό και σε συνέχεια προηγούμενου εγγράφου μας (03/10-02-2016) σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, στα πλαίσια της σύστασης Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) στην Π.Ε. Αργολίδας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 4 έως 7 του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/02-06-2010), με την υπ’ αριθμ. 07/2016 απόφαση του όρισε σε αυτή τα μέλη του συλλόγου μας Μπόμπολη Νικόλαο, Γκουμάκη Αθηνά και Μαραγκό Διονύσιο.

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Επιμορφωση & πιστοποιηση στη χρηση Ηλεκτρονικων Υπολογιστων

Συνάδελφοι-συναδέλφισσες.

Σε σχετική μας επικοινωνία με το προεδρείο του Συλλόγου εργαζομένων της Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ μας ενημέρωσαν ότι, κατόπιν σχετικού τους αιτήματος, η Περιφέρεια πρόκειται να προωθήσει στην Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ τη διενέργεια από Πιστοποιημένο φορέα επιμορφωτικών σεμιναρίων στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με δυνατότητα απόκτησης μετά από εξετάσεις Διπλώματος Πιστοποίησης στη χρήση ΤΠΕ.

Υπάρχει η πρόθεση να επεκταθεί το πρόγραμμα σε όλους στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων, διερευνώντας σε πρώτη φάση των αριθμό των υπαλλήλων κάθε Περιφερειακής Ενότητας που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται όσοι υπάλληλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα εν λόγω σεμινάρια να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 15.04.2015, είτε στον κ. Γιαννούλα Ελευθέριο (Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας), είτε στoν κ. Μπόμπολη  Νικόλαο (Δ/νση Ανάπτυξης).

Σκοπός του εκπαιδευτικού σχεδίου είναι η ενίσχυση των εργαζομένων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσει στην ανταπόκριση τους στις νέες συνθήκες και εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας



Το θεωρητικό πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει :

·         Επιμόρφωση σε χρήση του Επεξεργαστή Κειμένου

·         Επιμόρφωση σε χρήση των Υπολογιστικών Φύλλων

·         Επιμόρφωση στη ορθή χρήση των Υπηρεσιών του Διαδικτύου.

Στο τέλος του προγράμματος προβλέπεται πιστοποίηση στα θεματικά αντικείμενα που θα διδαχθούν από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το κάθε πρόγραμμα αναλυτικά περιλαμβάνει :

·         Σεμινάριο 40 ωρών σε πιστοποιημένη αίθουσα από τον ΕΟΠΠΕΠ

·         Εξετάσεις και Δίπλωμα Πιστοποίησης στη χρήση ΤΠΕ από αναγνωρισμένο φορέα

·         Σε τρεις ενότητες

·         Έκδοση Πιστοποίησης

·         Έκδοση Βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ε.Υ.Α.Ε.)

Συνάδελφοι-συναδέλφισσες.

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από τα σχετικά έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας, έχουν ανατεθεί καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για το έτος 2016 σε αρμόδιο προσωπικό.

Στα πλαίσια της σύστασης Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 4 έως 7 του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/02-06-2010) και προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας να υποδείξει τα μέλη της παρακαλούμε, όποιο μέλος του Συλλόγου μας επιθυμεί να συμμετάσχει στην επιτροπή, να εκδηλώσει ενδιαφέρον απευθυνόμενο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική αίτησή του μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016.

Η Ε.Υ.Α.Ε. θα αποτελείται από 3 μέλη (η Π.Ε. Αργολίδας εμπίπτει στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 101 έως 300 εργαζομένους).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, με αφορμή την πραγματοποίηση του 3ου Μαραθωνίου Ναυπλίου, προτίθεται να αναλάβει και φέτος την πρωτοβουλία για την διεκπεραίωση της ομαδικής μας συμμετοχής σε ένα ή περισσότερα από τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου προσκαλεί τα μέλη να παραβρεθούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας στις 19 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στο καφενείο του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Αργολίδας.